สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา

 8 ก.ค 2562    2,201 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรา (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก)
2. อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการ 1 อัตรา (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก)
3. อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.ไฟฟ้า 1 อัตรา (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 26250 บาท ปริญญาเอก 31500 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร