สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับสมัคร 12 อัตรา

 11 ต.ค 2560    4,720 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา
3. นักการคลัง ระดับชำนาญการ 1 อัตรา
4. นิติกร ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ  2 อัตรา
6.  นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชำนาญการ (ด้านวิศวกร) 2 อัตรา
7.  นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชำนาญการ (ด้านการยศาสตร์) 1 อัตรา
8. นักวิจัย ระดับชำนาญการ (ด้านนวัตกรรม) 1 อัตรา
9. นักส่งเสริมความปลอดภัย ระดับชำนาญการ 1 อัตรา
10. ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริการวิชาการ 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศรับสมัคร