สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา

 30 พ.ค 2562    4,204 ครั้ง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่
1. รองผู้อำนวยการ (บริหาร) 1 อัตรา เงินเดือน 47900-99250 บาท
2. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 36000-73250 บาท
3. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 36000-73250 บาท
4. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา เงินเดือน 36000-73250 บาท
5. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 1 อัตรา เงินเดือน 36000-73250 บาท
6. นักวิจัย ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา เงินเดือน 24750-62250 บาท
7. นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ 1 อัตรา เงินเดือน 18500-35700 บาท
8. นักส่งเสริมความปลอดภัย ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ 1 อัตรา เงินเดือน 18500-35700 บาท
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-19 มิถุนายน 2562 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร