สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 89 อัตรา

 10 เม.ย 2562    7,460 ครั้ง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 89 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
2. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
3. นักวิชาการสาธารณสุข  1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
5. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
6. นักจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 12240 บาท
8. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
9. เจ้าพนักงานธุรการ  2 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
11. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
12. เจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
13. ช่างทันตกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
14. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
15. ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
16. พนักงานธุรการ  1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
17. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 36 อัตรา เงินเดือน 7590-8300 บาท
18. พนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
19. พนักงานประจำห้องทดลอง 3 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
20. พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
21. พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา เงินเดือน 7590-8300 บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยาการบุคคล  ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร