สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 77 อัตรา

 12 มิ.ย 2562    5,170 ครั้ง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 77 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท  
3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท  
4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท  
5. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท    
6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 12240 บาท    
7. เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท     
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท      
9. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท      
10. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท      
11. ช่างทันตกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12240 บาท   
12. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท    
13. ผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท    
14. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 อัตรา เงินเดือน 7590-8300 บาท    
15. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท    
16. พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท     
17. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท      
18. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท      
19.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท    
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยาการบุคคล  ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร