สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 63 อัตรา

 1 ก.ย 2562    11,141 ครั้ง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 12240 บาท
4. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
5. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
7. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
8. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
9. ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
10. พนักงานบัตรรายงานโรค (หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 7590- 8300 บาท
11. พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 อัตรา เงินเดือน 7590- 8300 บาท
13. พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยาการบุคคล  ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร