สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครนักกายภาพบำบัด

 30 ต.ค 2561    2,184 ครั้ง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยาการบุคคล  ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร 1415 ต่อ ฝ่ายทรัพยาการบุคคล

รอประกาศรับสมัคร (เนื่องจากทางสถาบันกำลังแก้ไขรายละเอียดที่พิมพ์ผิด)