สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 4 มี.ค 2562    3,898 ครั้ง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
1. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
-  ได้รับวุฒิม.3 หรือ ม.6 และมีใบขับขี่รถยนต์ (เพศชาย)

2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การบัยชี

3. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6-13 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4391-0770

ประกาศรับสมัคร