สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 13 มี.ค 2562    2,642 ครั้ง

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-20 มีนาคม 2562ในวันและเวลาราชการ โทร 025914242 ต่อ 6722 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร