สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี

 6 ธ.ค 2560    1,117 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี วท.บ.ทุกสาขา หรือ ศศ.บ. ร.บ. รป.บ. สาขาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาชุมชน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โทร.0-4258-7291

ประกาศรับสมัคร