สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนักวิชาการ

 8 ก.ย 2562    4,637 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนักวิชาการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
2. กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานทุนจิวัย หรือร่วมดำเนินการทุนวิจัย โดยให้แนบหนังสือรับรอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562
(สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์,ออนไลน์) โทร.0-7431-7616

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร