สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

 2 พ.ค 2562    1,749 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี การเงิน

สมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.00 (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.0-2561-1986 หรือ 0-2942-8200 ต่อ 1792

ประกาศรับสมัคร