สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (เชียงใหม่) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1 ก.พ 2562    8,212 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (เชียงใหม่) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป้นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 กลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18180 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ด้านการบริการจัดการ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ
โทร.0-5332-8496 ต่อ 1120

ประกาศรับสมัคร