สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (เชียงใหม่) รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 2 อัตรา

 9 ก.พ 2562    4,478 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (เชียงใหม่) รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1. เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 1 (ปิง กลอง) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการพัฒนาการชุมชน เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ
โทร.0-5332-8496 ต่อ 1120

ประกาศรับสมัคร