สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 12 มี.ค 2562    2,982 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1 ปริญญาตรีด้าน เกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 2 ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์) โทร.0-5332-8496 ต่อ 1120

ประกาศรับสมัคร