สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง 8 อัตรา

 7 ม.ค 2562    6,251 ครั้ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง
1. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.) จำนวน 1 อัตรา
2. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดสถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.) จำนวน 3 อัตรา
3. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา
4. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา
5. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล (หป.วก.) จำนวน 1 อัตรา
6. ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2577-9388 หรือ 0-2577-9398

ประกาศรับสมัคร