สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 3 ธ.ค 2561    3,741 ครั้ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 16,000.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาจุลชีวิทยา
2. มีความขยัน อดทน อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี
3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
4. สามารถใช้โปรแกรม microsorf office เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน : ตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรีย สกัดสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย ทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรีย
บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิธีสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรี
หรือส่งประวัติส่วนตัว มาที่อีเมล bacteria2561@gmail.com
(หากสามารถส่ง คลิปแนะนำตัวเอง 3-5 นาทีมาพร้อมด้วย กรรมการจะพิจารณาได้ไวขึ้น)
ทั้งนี้ให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบปริญญาบัตร
(หรือสำเนาใบรับรองอนุมัติจบสภามหาวิทยาลัย กรณียังไม่ได้รับปริญญา) อย่างละ 1 ฉบับ (สำเนาถูกต้องเอกสาร
ทุกฉบับ) และรูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ติดต่อสอบถาม 02-591-1486 หรือ 02-951-0000 ต่อ 99415
**รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 14 ธันวาคม 2561**

ประกาศรับสมัคร