สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน 6 อัตรา

 8 ส.ค 2562    4,302 ครั้ง

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ทางสถาบันรับเพิ่ม 1 อัตรา จาก 5 อัตรา เป็น 6 อัตรา)
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
- ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในงานบริหารงานทั่วไป อย่างน้อย 3-5 ปี

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ 2 อัตรา
- ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในงานพัสดุ อย่างน้อย 3-5 ปี

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีมีความรู้ด้านกฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 5 ปี (ปริญญาตรี) หรือ 3 ปี (ปริญญาโท)

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อัตรา
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
- มีประสบการณ์ในงานวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย 3-5 ปี

อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี เริ่มต้น 19500 บาท + ค่าครองชีพ 500 บาท
อัตราเงินเดือน ปริญญาโท เริ่มต้น 22750 บาท

สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562
สอบถามโทร.0-2553-8555 หรือ 0-2553-8523

ประกาศรับสมัคร