สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

 2 ส.ค 2562    1,272 ครั้ง

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมามัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2385-9135 ต่อ  1719

ประกาศรับสมัคร