สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

 29 พ.ย 2561    2,230 ครั้ง

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-20 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมามัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6-20 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2385-9135 ต่อ  1719

ประกาศรับสมัคร