สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

 7 มี.ค 2562    3,169 ครั้ง

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาทางบริหารธุรกิจ

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 8,300 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.02-521-3056 ต่อ 303

ประกาศรับสมัคร