สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 15 พ.ค 2561    8,347 ครั้ง

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. จ้างดำเนินงานสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท
- ปริญญาโท ทุกสาขา

2. จ้างดำเนินงานสนับสนุนการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. จ้างดำเนินงานสนับสนุนโครงฝึกอบรมและงานวิจัยโครงการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

4. จ้างดำเนินการงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- วุฒิป.6 ขึ้นไป

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2590-1919

ประกาศรับสมัคร