สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 3 ก.ย 2562    5,554 ครั้ง

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากบุคคลและแผนงานประเมินผล อาคารอำนวยการชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2306-9899 ต่อ 1213

ประกาศรับสมัคร