สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

 11 ต.ค 2560    2,786 ครั้ง

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครพนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โทร.0-5387-5635 หรือ 0-5387-5637

ประกาศรับสมัคร