สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา

 10 ม.ค 2562    4,153 ครั้ง

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- เพศหญิง . มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

3. พนักงานเปล 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- เพศชาย มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าและมีวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

5. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันบำราศนราดูร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร