สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 2 อัตรา

 11 ต.ค 2560    2,446 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ) 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทั่วไป หรือด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการจัดการทั่วไป หรือด้านวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุหรือการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ยังไม่รวมค่าประสบการณ์และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ หน่วยบริหารจัดการ สำนักงานสถาบัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยงเวลา 12.00 น. - 13.00 น.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2112

ประกาศรับสมัคร