สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 16 อัตรา

 10 เม.ย 2558    634 ครั้ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 16 อัตรา วุฒิปริญญาตรี/โททุกสาขา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 5 อัตรา
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางจิตวิทยา การแนะแนว หรือทางจิตวิทยาการศึกษา หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือทางจิตวิทยาพัฒนาการ หรือทางจิตวิทยาให้คำปรึกษา
3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านวิจัยและนวัตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านศิลปวัฒนธรรม) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและนวัตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านการประเมินวัดผลการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
7. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
8. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
9. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
อัตราเงินเดือน: 15,000 / 17,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th หรือ http://job.bpi.ac.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร: http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/bpi10042558.pdf