สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

 10 เม.ย 2558    285 ครั้ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม ทางประติมากรรม ทางศิลปะไทย ทางภาพพิมพ์ ทางทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th หรือ http://job.bpi.ac.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร: http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/bpi10042558.pdf