สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 61 อัตรา

 21 ก.ค 2561    14,855 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. อาจารย์ สาขาภาษาไทย 2 อัตรา (กาฬสินธุ์,นครศรีธรรมราช)
2.  อาจารย์ สาขาสังคมศึกษา 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช)
3.  อาจารย์ สาขาวิจัยการศึกษา 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช)
4.  อาจารย์ สาขาหลักสูตรและการสอน 2 อัตรา (ร้อยเอ็ด,สุโขทัย)
5.  อาจารย์ สาขาพลศึกษา 1 อัตรา (อ่างทอง)
6.  อาจารย์ สาขาแนะแนวทางการศึกษา 1 อัตรา (อ่างทอง)
7.  อาจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา (สุพรรณบุรี)
8. อาจารย์ สาขาจิตรกรรม 3 อัตรา (กรุงเทพ,ศาลายา)
9. อาจารย์ สาขาภาพพิมพ์ 1 อัตรา (ศาลายา)
10. อาจารย์ สาขาศิลปไทย 2 อัตรา (กรุงเทพ,ศาลายา)
11. อาจารย์ สาขาศิลปกรรม 4 อัตรา (กรุงเทพ,ศาลายา)
12. อาจารย์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน 1 อัตรา (ศาลายา)
13. อาจารย์ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 1 อัตรา (กรุงเทพ)
14. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนพระ) 3 อัตรา (จันทบุรี,นครศรีธรรมราช,สุโขทัย)
15. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 5 อัตรา (เชียงใหม่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี อ่างทอง)
16. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนยักษ์) 5 อัตรา (เชียงใหม่ พัทลุง จันทบุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย)
17. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครพระ) 4 อัตรา (เชียงใหม่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อ่างทอง)
18. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครนาง) 4 อัตรา (นครศรีธรรมราช นครราชสีมา พัทลุง อ่างทอง กรุงเทพ)
19. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงเล็ก) 1 อัตรา (กรุงเทพ)
20. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) 2 อัตรา (นครราชสีมา อ่างทอง)
21. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดทุ้ม) 2 อัตรา (กรุงเทพ)
22. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) 2 อัตรา (นครศรีธรรมราช สุโขทัย)
23. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ปี่ใน) 1 อัตรา (กรุงเทพ)
24. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (เครื่องสายไทย จะเข้) 3 อัตรา (จันทบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)
25. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (เครื่องสายซอ) 1 อัตรา (เชียงใหม่)
26. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (เครื่องสาย) 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช นครราชสีมา)
27. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์) 1 อัตรา (ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี)
28. อาจารย์ สาขาดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
29. อาจารย์ สาขาดนตรีสากล(คาลิเน็ท) 1 อัตรา (ร้อยเอ็ด)
วุฒิปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร