สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

 9 เม.ย 2559    671 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. อาจารย์ สาขาประติมากรรม จำนวน 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) จำนวน  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ปริญญาโท 17,500 - 18,500 บาท ปริญญาเอก 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาโท-เอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2559 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.

ประกาศรับสมัคร