สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

 16 มี.ค 2559    905 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
2. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ การแปล ภาษาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษชั้นสูง
3.  นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางศึกษาศาสตร์ การศึกษา ทัศนศิลป์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th หรือ http://job.bpi.ac.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร