สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 7 ก.ค 2561    4,337 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
1. นักจัดการงานทั่วไป (งานพัสดุ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. นักจัดการงานทั่วไป (งานหลักสูตร) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรี สาขาการบัญชี)
4. นักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท  (ป.โททุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ายบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2482-2176 ต่อ 315 หรือ โทร.064 282 1356

ประกาศรับสมัคร