สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

 9 มิ.ย 2562    2,229 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี) อัตราค่าจ้าง 15,000บาท (ทำงานกรุงเทพฯ (ใกล้สนามหลวง)
- ปริญญาตรีทุกสาขา

2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี) อัตราค่าจ้าง 15,000บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา

3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,000บาท
- เพศชาย วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีใบขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายน 2562(เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 282 2176 ต่อ 315 (เฉพาะวันทำการ)

ประกาศรับสมัคร