สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 25 ส.ค 2561    4,689 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  (ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจทุกสาขา)
2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีสาขานิติศาสตร์)
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจทุกสาขา)
4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ายบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 24-31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2482-2176 ต่อ 315 หรือ โทร.064 282 1356

ประกาศรับสมัคร