สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

 7 พ.ย 2561    2,902 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1. นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,500บาท (ทำงานกรุงเทพฯ (ใกล้สนามหลวง)
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

2. นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตร)จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิระดับปริญญาโท) อัตราค่าจ้าง 17,500บาท
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี) อัตราค่าจ้าง 15,000บาท (ทำงานกรุงเทพฯ (ใกล้สนามหลวง)
- ปริญญาตรีทุกสาขา

4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี) อัตราค่าจ้าง 15,000บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ระยะเวลาการยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ถึงวันที่  16  พฤศจิกายน 2561(เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 282 2176 ต่อ 315 (เฉพาะวันทำการ) หรือหมายเลขโทรศัพย์มือถือได้ที่  064 282 1356   (บอส) (จนกว่าจะปิดรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร