สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 5 ก.ค 2559    1,319 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล(ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)  ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง
3. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางทัศนศิลป์ (ด้านจิตรกรรมไทย,จิตรกรรม ศิลปไทย ประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบตกแต่งภายใน ภาพพิมพ์ ศิลปกรรม
4. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
-  ได้รับวุฒิปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=