สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์รักศิลป์ (บรรณารักษ์)

 13 ก.ย 2561    2,584 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์รักศิลป์ (บรรณารักษ์) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์รักศิลป์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศทั่วไป สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ การจัดการสารสนเทศศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รักศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2561 เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. โทร.06 4045 6759

ประกาศรับสมัคร