สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครครูผู้ช่วยและอาจารย์ 36 อัตรา

 20 ก.พ 2562    19,258 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครครูผู้ช่วยและอาจารย์ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (วุฒิปริญญาโท)
1. อาจารย์ สาขาพลศึกษา 1 อัตรา (กรุงเทพ)
2. อาจารย์ สาขาสังคมศึกษา 2 อัตรา (นครศรีธรรมราช)
3. อาจารย์ สาขาวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 1 อัตรา (จันทบุรี)
4. อาจารย์ สาขาวิจัยการศึกษา 1 อัตรา (นครราชสีมา)
5. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครพระ) 5 อัตรา (กรุงเทพ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช)
6. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครนาง) 3 อัตรา (นครศรีธรรมราช  พัทลุง ลพบุรี)
7. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนพระ) 1 อัตรา (ลพบุรี)
8. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 3 อัตรา (นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี)
9. อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านภาคอีสาน 1 อัตรา (กาฬสินธุ์)
10. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) 1 อัตรา (เชียงใหม่)
11. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) 1 อัตรา (นครราชสีมา)
12. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ซอด้วง) 1 อัตรา (กาฬสินธุ์)
13. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ซออู้) 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช)
14. อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (จะเข้) 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช,สุพรรณบุรี)
15. อาจารย์ สาขาคีตศิลป์ไทย 1 อัตรา (อ่างทอง)
16. อาจารย์ สาขาดนตรีสากล(เครื่องเป่าทองเหลือง) 1 อัตรา (นครราชสีมา)
17. อาจารย์ สาขาดนตรีสากล(ไวโอลีน) 1 อัตรา (สุโขทัย)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.256218 กุมภาพันธ์ 2562 (วุฒิปริญญาตรี)
1. ครูผู้ช่วย สาขาแนะแนวทางการศึกษา 1 อัตรา (กรุงเทพ)
2. ครูผู้ช่วย  สาขานาฏศิลป์ไทย(ละครนาง) 2 อัตรา  (กรุงเทพ,เชียงใหม่)
3. ครูผู้ช่วย  สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนลิง) 2 อัตรา  (สุพรรณบุรี,เชียงใหม่)
4. ครูผู้ช่วย  สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนยักษ์) 1 อัตรา  (อ่างทอง)
5. ครูผู้ช่วย  สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่,ฆ้องวงเล็ก) 1 อัตรา  (เชียงใหม่)
6. ครูผู้ช่วย  สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) 1 อัตรา  (ร้อยเอ็ด)
7. ครูผู้ช่วย  สาขาดุริยางค์ไทย (เครื่องหนัง) 1 อัตรา  (อ่างทอง)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2482-2172 หรือ 0-2482-2176 ต่อ 322

ประกาศรับสมัคร