สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 5 ธ.ค 2561    3,415 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 21,000 บาท(**กรุณาสอบถามอีกครั้ง)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
สอบถามโทร.0-2727-3914,3876

ประกาศรับสมัคร