สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

 1 ม.ค 2562    2,732 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ปริญญาตรี 21000 บาท ปริญญาโท 24500 บาท
คุณวมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์(สาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562 โทร. 0-2727-3405

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร