สถาบันทันตกรรม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 2 ก.ย 2562    925 ครั้ง

สถาบันทันตกรรม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ อำเถอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 - 13กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2588-4005

ประกาศรับสมัคร