สถาบันทันตกรรม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

 10 ต.ค 2561    2,759 ครั้ง

สถาบันทันตกรรม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ:
1. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ อำเถอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2588-4005-8

ประกาศรับสมัคร