สถาบันทันตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 2 ก.ย 2562    3,147 ครั้ง

สถาบันทันตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ อำเถอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2588-4005

ประกาศรับสมัคร