สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 26 พ.ย 2561    3,325 ครั้ง

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ด้วยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โทรศัพท์ 074-282333

ประกาศรับสมัคร