สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (พะเยา) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

 7 ธ.ค 2560    4,055 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (พะเยา) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การจัดการทั่วไป
2.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การจัดการทั่วไป
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม 2560ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร