สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    7,201 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป ด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรอง ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. พนักงานบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรอง ทางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร