สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 13 มี.ค 2561    4,325 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป ด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรอง ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร

2. พนักงานบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรอง ทุกสาขา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มีนาคม 2561  เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร