สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

 9 ก.ย 2562    1,537 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-24 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม) ตั้งแต่วันที่ 16-24 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร