สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

 6 ก.ย 2562    3,746 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร