สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

 1 ส.ค 2562    3,251 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร